bg-sidebar

Terminal/databriller

En gang for dag bruker nesten alle en slags skjerm: en mobiltelefon, et nettbrett, en bærbar PC eller en datamaskin. Opplever du fornemmelse av sand i øynene, tretthet, hodepine, tørre øyne eller nakkesmerter?

Dette kan indikere at du anstrenger øynene mens du sitter foran skjermen – selv om du allerede har briller. Da bør du besøke oss!

Vi på Brillehuset er opplært i synsergonomi og har stor kunnskap på området. Vi tilpasser egnede briller i henhold til hver enkeltes synskrav og synsbehov. Hvis synsundersøkelsen viser at du trenger spesielle data-terminal briller, er arbeidsgiveren din ofte pliktig å betale disse. Bruk av vanlige progressive briller foran dataskjerm kan ha ødeleggende konsekvenser som slitasje i nakke og skuldre.

For deg som ansatt: Snakk med din arbeidsgiver. Be om å få kontakte oss. Bestill så time for synstest med tanke på data-terminalbriller. Det samme gjør du om det er ønskelig med spesielle arbeidsplassbriller. Ta med en rekvisisjon fylt ut av arbeidsgiveren din.

For arbeidsgivere: Som arbeidsgiver kan du trygt sende dine ansatte til oss for en profesjonell testing av data-terminalbriller, vernebriller eller andre briller der det er behov for spesielle synskrav. Vi tilpasser løsninger som optimerer arbeidsdagen for dine ansatte, slik at de fungerer bedre på arbeidsplassen og får mindre helsemessige problemer som følge av manglende eller dårlige produkter.

Når det gjelder barn og unge med problemer som hodepine, konsentrasjonsvansker og øyesmerter, har vi spesielle skjerm- og avslapningsglass som kan tilpasses den alderskategorien.