bg-sidebar

Synsundersøkelse for barn

Ett godt syn er ekstremt viktig for barnets utvikling og læring, og det er grunnen til at årlige øyeundersøkelser er veldig viktige for barn og unge under 16 år.

Forskning viser at ett av fire skolebarn har et uoppdaget synsproblem. Imidlertid kan det være vanskelig for både barnet og dets foreldre å oppdage at synet ikke er helt ok. Noen synsfeil forårsaker varierende symptomer som ofte ikke er knyttet til øynenes visuelle status. Les mer om disse symptomene under fanen «Samsyn – utredning og behandling» i menyen.

Synsproblemene kan uttrykke seg som for eksempel at barnet ofte klager over hodepine, myser med øyne når han leser, ser på skjermen og på TV, unngår å lese, skrive eller tegne, ofte gnir seg i øynene eller blunker mye, at det ene øyet noen ganger går opp eller ned, ut eller inn, eller at barnet har problemer med å følge med på skolen.

Øyeundersøkelse av barn opp til 8 år utføres av en øyelege som om nødvendig gir brilleseddel. Vi tilpasser deretter passende innfatning og glass basert på øyelegens vurdering.

Når barnet fyller 8 år, blir synsundersøkelsen vanligvis foretatt av optikere. Ett barns øyemuskulatur er ofte veldig sterk, og derfor bruker vi øyedråper om nødvendig for å slappe av øyemuskulaturen, noe som gir et enda bedre undersøkelsesresultat.

Mere informasjon: https://allianceoptikk.no/blogg/skolen-har-ikke-ansvar-for-synet/