bg-sidebar

Spesialoptikk – utredning & behandling

Svaksyntoptikk


Når synet blir svekket, og vanlige briller ikke hjelper lengre, da trenger man å få en spesialtilpasset løsning. Ofte er dette ulike forstørrende hjelpemidler som lupebriller, kikkertbriller, ulike handholdte luper og digitale forstørrende hjelpemidler som elektroniske luper eller lese-tv.

Synet vårt kan bli redusert av ulike øyesykdommer som blant annet aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), glaukom (grønn stær), katarakt (grå stær), retinitis pigmentosa og ved ulike tilstander i hornhinnen.

Definisjonen for svaksynthet er når visus (evnen til å se skarpt) er mindre enn 33%, målt på det beste øyet med beste korreksjon. Ulike synsfeltdefekter kan også resultere i definisjonen svaksynthet. Hvis man er svaksynt og har behov for synshjelpemidler, som nevnt ovenfor, har man sannsynligvis rett på dekning av dette jamfør trygdeloven. Vi har lang og god erfaring i skriving av søknad om utlån av synshjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen.

Optiker Odd-Arne Guttormsen har mer enn 25 års erfaring i utredning og tilpasning av optiske hjelpemidler når synet begynner å svikte. Han begynte sin karriere som optiker hos hjelpemiddelsentralen i Finnmark høsten 1994 og har deretter jobbet intensivt for å hjelpe folk, som ikke ser tilstrekkelig med vanlige briller og kontaktlinser.

Filterbriller

Flere og flere opplever store plager av lys i hverdagen. Ofte en sterk blendingsfølelse utover det normale. Har du eks. ME (kronisk utmattelses syndrom), bipolare lidelser, migrene, retinitis pigmentosa eller fibromyalgi kan du ha stor nytte av filterbriller eller filterkontaktlinser. Andre tilstander har stor nytte av å redusere, eller forsterke enkelte deler av lyset, da kan også filterbriller være løsningen.

Vi utfører en grundig utprøving av optiske hjelpemidler til deg som er svaksynt/lyssky. Om du oppfyller kriteriene for refusjon fra Trygden, hjelper vi deg med din søknad om utlån av hjelpemidler og instruerer deg i bruken slik at det fungerer for deg.

Brillehuset samarbeider og tilpasser slike løsninger for hjelpemiddelsentralen i Bodø.

Ta kontakt med oss for tilpasning av svaksynt og/eller spesialoptikk.