bg-sidebar

Forebygging av myopi

Forekomsten av nærsynthet blant unge øker kraftig i store deler av verden. Myopi er en visuell defekt der synet på avstand oppleves uklart, mens gjenstander på nært hold kan oppfattes som klare. Myopi / Nærsynthet er arvelig.

Nå er det flere varianter av kontaktlinser som kan bremse utviklingen. Flere studier viser at for eksempel drømmelinser (Ortho-K, nattlinser), så vel som multifokale linser, har en bremseeffekt på opptil halvparten av hva styrken faktisk ville være uten disse linsene.

Studier viser også at opphold utendørs reduserer risikoen for å utvikle nærsynthet. Mer utendørsaktiviteter og begrenset skjermtid er tips for barna dine for å redusere utviklingen av nærsynthet. Å bremse utviklingen av nærsynthet ved bruk av progressive / bifokale briller brukes også, men gir ikke like gode resultater. Det forskes mye på dette området, og det er sannsynlig at et myopi-kontrollerende glass snart kommer på markedet med bedre effekt enn dagens brilleglass. Å være nærsynt kan føre til visse risikoer, som retinal løsrivelse, grønn stær (glaukom) og AMD (makuladegenerasjon).

Å starte en såkalt myopi-behandling tidlig kan redusere risikoen for myopi-relaterte komplikasjoner senere i livet. Vi anbefaler jevnlige øyeundersøkelser hos barn for å fange opp all nærsynthet og sette inn behandling av nærsynthet i tide. Hos barn anbefaler vi en synsundersøkelse en gang i året og hos voksne hvert annet år. Velkommen til å bestille time for en synsundersøkelse hos oss.