bg-sidebar

Samsyn

Hva er samsyn? Hvordan vet jeg om jeg selv eller noen i min familie har problemer med samsynet? Vi kan hjelpe deg med synsutfordringene som ikke nødvendigvis lar seg rette opp med vanlige briller eller kontaktlinser.

Samsyn er en funksjon i hjernen som samler synsinntrykkene fra hhv. høyre og venstre øye til ét samlet bilde. Samsynet er i eksemplet herunder, når du ser på blyanten med begge øyne samtidig (figur 1), og bildet fremstår som om figur 2 og 3 er smeltet sammen.

Figur 1 viser ett landskap med en blyant i forgrunnen midt i bildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Figur 2: med venstre øye lukket uten å flytte blyanten vil bildet se ut slik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figur 3: med høyre øye lukket uten å flytte blyanten vil bildet se ut slik. Blyanten har ulik posisjon hvilket skyldes at våre to øyne har forskjellige synsvinkler.  

Der finnes ulike grader av samsyn og vi bruker forskjellige tester for å gradere samsynet ditt. Når samsynet er optimalt kalles det stereopsis (optimal 3D syn). For å få godt samsyn er det nødvendig at synsinntrykkene fra våre to øyne “smelter sammen” i hjernen. For at dette skal skje er det en forutsetning at skarpsynet er bra på begge øyne og at de to øyne fokuserer på samme punkt.

Symptomer og tegn på samsynsproblemer

Avhengig av alvorlighetsgraden kan ett eller flere symptomer være assosiert med samsynsproblemer. Det er ikke alltid åpenbart at symptomene er relatert til problemer med synet, da hjernen er flink til å kompensere for eventuelle vanskeligheter. Der er derfor normalt at man går med problemet i lang tid før det blir oppdaget og behandling igangsettes.

De vanligste symptomer på samsynsproblemer er:

 • Hodepine/migrene mens du leser/ser på mobiltelefon/nettbrett/lab top/eller gjør annet nær arbeid
 • Smerter og spenninger rundt øynene og pannen
 • Nedsatt konsentrasjon. Hos barna ses ofte vansker med å sitte i ro og irritasjon, frustrasjon og sinne i forbindelse med nødvendig nær arbeid på skole.
 • Linjer eller ord i tekst hoppes over eller leses flere ganger. Kan også være enkelte bokstaver, hvilket feilaktig får fokus på dysleksi
 • Svimmelhet
 • Dobbelsyn
 • Lett for bevegelsessyke
 • Nedsatt lesehastighet
 • Holder hånden for det ene øye eller lukker det igjen
 • Bokstaver flyter sammen
 • Fokuseringsvansker
 • Økt tretthet

Undersøkelse og behandling av samsynsproblemer

Hvis du eller barna dine opplever noen av symptomene, er det viktig å bli undersøkt tidlig. Jo tidligere problemet oppdages, jo lettere er det å trene opp samsynet. Generelt kan vanlige øyeleger ikke undersøke, diagnostisere eller trene opp samsynet.

Undersøkelse og rehabilitering av samsynet gjøres best av samsynsspesialister som er optikere som har videreutdannet seg inne dette feltet. En undersøkelse av samsynet varer vanligvis en time, der forskjellige målinger og øvelser gir oss et detaljert bilde av funksjonen av synet og om trening av samsynet er nødvendig.

Et synstreningsforløp varer typisk fra 6-12 mnd og krever utførelse av daglige synsøvelser på 15-20 minutter samt løpende oppfølging på klinikken. Vær oppmerksom på at til tross for det korte tidsintervallet, kan øvelsene være veldig belastende og for noen kreve pauser mellom øvelsene og hvile etterpå for å fullføre. Les mere om synstrening her.

I noen tilfeller kan prismebriller være en del av behandlingen eller den foretrukne løsningen for den aktuelle diagnosen. Prismebriller er et spesielt brille som hjelper til med å korrigere synsfeltet og dermed gjenopprette synet.

Ønsker du å vite mer eller bestille time til undersøkelse? Ta kontakt med oss her.