bg-sidebar

Retinitis pigmentosa

Kikkertsyn / retinitis pigmentosa kan være en arvelig tilstand. Bakgrunnen for navnet er effekten den får på synet, nemlig følelsen av å se gjennom et lite kikkertsikte. Det latinske navnet på tilstanden er Retinitis Pigmentosa, og er i realiteten en gruppe med netthinnesykdommer. Symptomer er at synsfeltet over tid innsnevres, og kan dessverre ofte resultere i blindhet.

Symptomer på kikkertsyn

Første tegn er ofte at mørkesynet blir dårligere. Etterhvert forsvinner også mer av sidesynet. I et langtkomment stadie føler man at man har et synsfelt som kan sammenlignes med det man ser gjennom en kikkert – derav uttrykket ”kikkertsyn”.

Sykdomsutvikling

Personer med Retinis Pigmentosa har gjennom arv fått en mutasjon i arvemassen. Netthinnens funksjon blir dermed ikke optimal. For å kunne stille en slik diagnose baserer man seg på øyenbunnsfoto, synsfeltundersøkelser og symptomer. Ofte benyttes det også en spesiell undersøkelse som kalles elektroretinografi, som måler signaler fra cellene i netthinnen.

Disse cellene mister gradvis sin funksjon, hvilket gjør at synet blir dårligere og synsfeltet blir mindre. Hvordan tilstanden utvikler seg er veldig individuelt. Ved 30- års alder vil ca. 75% ha merket forandringer i synet, men mange av disse ser godt nok til å kunne fortsette i sitt arbeide ytterligere en periode.

Behandling

Så langt har det ikke vært mulig å finne en fullgod behandling for disse tilstandene. Internasjonalt er det derimot intens forskning på dette området, noe som blant annet har resultert i nye medikamenter, og også implantater som elektroniske sender synssignalene til hjernen. Denne utstrakte forskningen forventes i fremtiden å gi resultater, slik at man på sikt skal kunne finne mer optimale løsninger.

Retinitis Pigmentosa er en kronisk degenerativ tilstand. Etterhvert som synet forverres kan du få behov for briller. I de fleste tilfellene vil du kunne få tilskudd til disse brillene fra hjelpemiddelsentralen. Vi hjelper deg med søknad dersom behovet er til stede.