bg-sidebar

Katarakt

Grå stær, eller katarakt, er en normal aldersforandring som påvirker linsen inne i øyet. Det er den mest utbredte øyesykdommen i Norge, og mange av dom som har fått denne diagnosen har behov for operasjon.

I noen tilfeller kan enkelte sykdommer og / eller medisiner resultere i grå stær. Hvis dette er en mulig bivirkning for dine medisiner, bør du passe på å gå jevnlig til synsundersøkelse slik at vi får følge opp utviklingen av øyehelsen din. Vi vil aldri fraråde bruken av viktige medisiner, selv om bivirkningene er mulig utvikling av grå stær. Grå stær lar seg enkelt operere bort.

Eksponering for UV-ståler over tid kan også fremskynde utviklingen. Årsaken er at UV-strålene i sollyset i stor grad stopper i øyelinsen og får denne til å endre seg. Dersom linsen utsettes for skade kan katarakt/grå stær oppstå.

Symptomer på grå stær

Noen opplever først at de blir mer nærsynte enn før, noe som ellers ikke er så vanlig når man har passert 50 år. Dobbeltsyn og tåkesyn er også vanlig, og mange legger merke til at omgivelsene blir mer gråbrune og duse. Økt blending i sterkt sollys er også et vanlig symptom, da en kan oppleve at lyset “blør” mer når det går gjennom den uklare linsen. Er du i tvil, så spør oss.

Behandling

Det er kun operasjon som kan fjerne grå stær. Dette er i dag en rutineoperasjon og skjer poliklinisk. Selve operasjonen tar ca 15 minutter, og innebærer at den naturlige linsen byttes ut med en ny kunstig linse.