bg-sidebar

Diabeteskontroll

Diabetes retinopati

Har du diabetes har du en større risiko for å utvikle en netthinnesykdom kalt diabetes retinopati. Derfor er det veldig viktig at du går regelmessig til synsundersøkelser enten til optiker eller øyelege for å følge med på utviklingen av øyehelsen din. Et høyt blodsukker over tid er hovedårsaken til skader på netthinnen.

Jo flere år du har hatt diabetes, jo større er risikoen for å få diabetes retinopati. Andre risikofaktorer som kan fremskynde utviklingen av tilstanden hos diabetes-pasienter er blant annet røyking, høyt blodtrykk og høyt kolesterolnivå.

Diabetes retinopati oppstår hvis de små blodårene på netthinnen har blitt delvis eller helt tette. Kroppen kompenserer for dette ved å danne nye blodårer for å sikre at tilførselen av næring til de omkringliggende cellene opprettholdes. Slike nydannede blodårer er derimot sprøere, og risikoen for blødninger er dermed større. Slike blødninger og arrdannelser, resulterer i nedsatt syn.

Jo tidligere du kommer til behandling, jo større er sannsynligheten for et godt resultat.

Symptomer på diabetes retinopati

Grad av symptomer varierer, avhengig av hvor på netthinnen skaden har inntruffet, og hvor stor den er. Synsfeltutfall og slørete syn er derimot de vanligste symptomene. Dårlig mørkesyn oppleves av mange. De gradvise forandringene i øynene merkes derimot ikke, noe som i seg selv er en risiko. Årlige undersøkelser er derfor viktig.

Behandling

Det er i dag ingen garanti for å få et forbedret syn når man behandles for diabetes retinopati. Behandlingen går ut på å redusere risikoen for en forverring av synstilstanden, og gjennomføres ved laserbehandling eller operasjon. Aller viktigst er derfor en godt kontrollert diabetes.

Har du først utviklet diabetes retinopati er for eksempel filterbriller til god hjelp for å forbedre synsopplevelsen, men synet kan dessverre ikke reverseres tilbake til slik det var før tilstanden brøt ut. Man kan i verste fall ende opp med tunnelsyn, hvor sidesyn er sterkt redusert og behovet for mengde av lys blir svært spesifikt.