bg-sidebar

Barnets øyehelse & synsutvikling

Dårlig syn hos barn vil kunne hemme deres aktive utfoldelse, gi konsentrasjonsvansker og problemer med å følge undervisningen i skolen. Dermed kan synet være hovedårsaken til lærevansker hos barn. Det er derfor viktig å avdekke eventuelle synsproblemer hos barna så tidlig som mulig, slik at de får det beste utgangspunktet for en god skolehverdag.

Barn som ser dårlig vet det ofte ikke selv. De har jo ingen referanserammer for hva det vil si å se godt.

Barnets syn ved fødselen

Allerede de første dagene etter fødselen ser det nyfødte barnet seg rundt. Synet er til stede, men detaljene er uskarpe. Til å begynne med gjenkjennes bare lys og skygger, men flere og flere detaljer dukker opp når de forskjellige delene av øyet og de visuelle traséene til hjernen modnes.

Modningen av øyne og visuelle veier skjer de første årene, de fleste av dem allerede i det første leveåret, og den visuelle modningen er bare endelig fullført når barnet nærmer seg puberteten.

Ved fødselen er de fleste barn langsynte. I gjennomsnitt er nyfødte ca +3.00, men noen har en betydelig større grad av langsynthet. Denne langsynthet avtar i emmetropiserings fasen (øyets optiske modning) i løpet av barnets første leveår.

Små barn kan oppleve å være ganske langsynte uten at dere som foreldre oppdager det. Årsaken er at øyets evne til å “zoome” (akkommodasjon) er så god at de kan kompensere for synsfeilen. Mange barn med en slik ukorrigert langsynthet gjennomgår ikke normal modning av synet. Generelt kan det sies at jo lengre borte fra det nøytrale nivået et barn er ved fødselen, jo større er risikoen for at barnet beholder den høye grad av langsynthet det ble født med. Det vil ofte være nødvendig å sjekke barna gjentatte ganger for å sikre at langsyntheten ikke resulterer i et varig nedsatt syn eller skjeling.

Det er ikke sjelden at barna trenger briller fra en veldig tidlig alder (få mnd gammel).

Barnets synsutvikling

Mange forskjellige komponenter må modnes og utvikles for at synet skal være bra: den detaljerte visjonen, som måles på det vanlige syns tavlen, fargesyn, kontrastvisjon, mørke syn, evnen til å se ting i bevegelse, øynenes egne bevegelser og stabilitet, samsyn osv.

Modningen av synet skjer gjennom trening – nervecellene i øyet og nerveforbindelsene i hjernen modnes ved å bli presentert for forskjellige visuelle inntrykk i barnets hverdag. Dermed blir de automatisk utviklet og synet blir sterkere og sterkere. Det kreves millioner av visuelle opplevelser før øynene, ørene, hjernen, hendene og resten av kroppen lærer å jobbe perfekt.

Utviklingen av synet krever derfor optimale forhold i øynene, musklene i øynene og i de visuelle traséene og den visuelle cortex i hjernen. Hvis et av nettstedene har en manglende eller nedsatt funksjon, kan det påvirke den generelle visuelle evnen. Dette kan f.eks. skje hvis barnet trenger briller eller skjeler.

Hvad kan barnet se?

Basert på flere studier har det blitt funnet at barna generelt har denne synsutviklingen:

2 mnd gammel: Øyekontakten må være trygg, og barnet skal kunne følge foreldrenes ansikt når det beveger seg. Fargesynet begynner å utvikle seg.

3 mnd gammel: Øynene skal følge og fokusere i samme retning. Evnen til å se ting i bevegelse begynner å utvikle seg.

4 mnd gammel: Barnet kan se på hendene, samle dem og putte dem i munnen. Barnet kan også begynne å gripe leker som man når ut til. Et umodent samsyn er til stede.

6 mnd gammel: Øyebevegelsene er i full utvikling, og øynene kan nå følge objekter som beveger seg fra side til side foran barnet. Barnet begynner kanskje å gjenkjenne familiens ansikter.

12 mnd gammel: Barnet har blitt interessert i bilder og tegninger.

18 mnd gammel: Samsynet er fullt utviklet.

2 år gammel: Barnet kan finne ting i samme farge eller form.

6 år gammel: Synet er nesten ferdig utviklet.

Hvordan oppdage dårlig syn hos barn?

Følgende kan være tegn på dårlig syn hos barn:

  • Barnet lukker eller dekker ofte over det ene øyet
  • Legger ofte hodet på skrå, eller snur hodet når det skal se på noe
  • Sitter påfallende nær TV-en eller holder objekter veldig nært for å kunne se ordentlig
  • Kniper ofte øynene sammen og myser for å kunne se klart på avstand.
  • Blunker ofte og gnir seg i øynene
  • Har ofte hodepine
  • Har problemer med å lese eller gjøre annet arbeid på nært hold
  • Det ene øyet skjeler, spesielt når barnet er trett

Synsproblemer påvirker 1 av 5 barn i skolealder – Kilde: NOF

Har du mistanke om, at ditt barn ser dårlig. Ta kontakt med oss for time til undersøkelse.