bg-sidebar

AMD / Aldersrelatert maculadegenerasjon

Aldersrelatert Macula Degenerasjon, som på folkemunne blir kalt forkalkning, er den største årsaken til varig synstap i Norge. Årsaken er at næringsstoffer ikke transporteres godt nok til netthinnen.

Høyt eller lavt blodtrykk, grå stær, røyking, UV-stråling og nærsynthet antas å øke risikoen for denne tilstanden. Sykdommen påvirker bare skarpsynet, så man blir ikke helt blind. Mange opplever imidlertid at konsekvensene i dagliglivet er store. De bokstaver eller ord du ser på blir uklare eller borte. Rette linjer bøyer seg. På Brillehuset kan vi se om du har forkalkninger på øyebunnen og gi råd om forebygging, eller om nødvendig henvise til øyelege.

Denne sykdommen gir sjelden utslag på synet i tidlig stadium, men noen pasienter bør henvises til øyelege raskt, da det i en del tilfeller kan behandles og forhindre synstap. Jevnlige synsundersøkelser er derfor viktig, slik at vi kan følge med på utviklingen av øyehelsen din.

To typer AMD

1. Tørr AMD

Dette er den vanligste formen. Synes svekkes gradvis. Symptomene er dårligere skarpsyn og fargesyn, problemer med å lese, samt økende vanskelighet med å gjenkjenne ansiktstrekk.

2. Våt AMD

Denne formen kan føre til at det sentrale lesesynet blir påvirket i løpet av relativt kort tid, ofte i løpet av noen få uker eller måneder. Symptomer er at linjer oppleves som forvrengte. Det haster med å få behandling for å få begrenset synstapet.

Behandling

Noen pasienter kan ha nytte av behandling. Medisin injiseres direkte i øyet med en sprøyte. Sykdommen kan da dempes/stoppes, men en god reversering av skadene som har oppstått er vanskelig. Noen pasienter vil likevel kunne oppleve en bedring, selv om det opprinnelige synet sjelden kan gjenopprettes.